14.07.2022

Nieruchomości, w obliczu globalnej inflacji spowodowanej przede wszystkim czynnikami egzogenicznymi, udowadniają, że są jedynym aktywem, które nie tylko zachowywało swoją realną wartość, ale także pozwalało osiągnąć wymierne korzyści.

Rosnące niemal w każdym kraju wynagrodzenia (23 kraje z dodatnią dynamiką wzrostu) z jednej strony powinny sprawiać, że możliwość zakupu mieszkania dla konsumenta jest coraz bardziej realna i w coraz mniejszym stopniu istnieje konieczność posiłkowania się kredytem. Z drugiej strony wybuch pandemii Covid-19 skutecznie ograniczył powstawanie nowych inwestycji deweloperskich, w efekcie czego mamy do czynienia z ograniczoną podażą. Pamiętajmy również o strukturalnie wysokim popycie na mieszkania w przypadku Polski, inflację o wartości 15,6%, a w skali Europy osiągającą już ponad 8,4% r/r. Są to główne czynniki, które ciągną ceny nieruchomości w górę.

Chcąc porównać rynek mieszkaniowy w Polsce i w innych krajach posłużyliśmy się wskaźnikiem PPI, mierzącym stosunek cen nieruchomości i przeciętnego wynagrodzenia. Dla Polski wyniósł on 13,49. Pod względem PKB, na koniec 2021 roku, nasza gospodarka była najbardziej zbliżona swoim rozmiarem do Szwecji, gdzie indeks PPI to 9,52 – niższy o prawie 4 punkty. Jeśli chodzi o sytuacje u naszych sąsiadów, to np. w Niemczech indeks PPI wyniósł 10,60 a w Czechach 14,93.

Aby nadać globalnej perspektywy naszym porównaniom, wzięliśmy pod uwagę również wiodące gospodarki świata nieleżące na kontynencie europejskim czyli Chiny, Japonię, Kanadę, oraz Stany Zjednoczone.

Na tle pozostałych, bardzo negatywnie wyróżniały się Chiny z indeksem równym 38,43 a najkorzystniej w tej kategorii wypadły Stany Zjednoczone – ich wskaźnik wyniósł 4,58.

 

Grafika wizualizująca rozkład PPI w Europie znajduje się do pobrania w przycisku poniżej.

 

Więcej raportów

20.07.2022

Historia lubi się powtarzać- kryzys lat 70′

W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego, cofamy się do lat 70’, kiedy mieliśmy do czynienia z największym kryzysem paliwowym XX wieku, aby pokazać podobieństwo ich intensywności. Mimo że minęło 50 lat, to występuje wiele analogii między tymi kryzysami. Rok 1973 zapisał […]

06.07.2022

Zestawienie lokat bankowych: lipiec

Jak zawsze na przełomie kwartału przedstawiamy aktualne, najkorzystniejsze oferty lokat bankowych będące pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach nie przekładały się na adekwatne do obowiązującej stawki stopy referencyjnej oferty lokat […]

25.05.2022

Raport VEA – Rynek nieruchomości Warszawa Q1 2022

Miniony kwartał przyniósł dużo wydarzeń, które były zaskoczeniem dla rynku mieszkaniowego. 24 lutego 2022 wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą. W Warszawie pojawiła się fala uchodźców wojennych, którzy w trybie natychmiastowym potrzebowali schronienia. Miało to olbrzymi wpływ na rynek najmu, […]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

    VEA Nieruchomości

    ul. Nowy Świat 5/6

    00-496 Warszawa

    e-mail: [email protected]

    tel.: 22 623 85 95