21.07.2022

Wyniki finansowe spółek światowych – kalendarz LIPIEC/SIERPIEŃ

Sezon publikacji wyników za II kwartał 2022 roku w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze. W ciągu kilku najbliższych dni wyniki finansowe poda większość spółek z indeksu S&P 500 i NASDAQ. Kluczowymi danymi z pewnością będą zyski, na których obniżenie wpłynął umacniający się dolar, jak również rosnące koszty. Niemal każdego dnia uznane na całym świecie marki będą dawać odpowiedzi, w jakiej są kondycji i jakie pociągnie to ruchy na rynkach. Przygotowany przez nas kalendarz prezentuje się niezwykle barwnie i mamy nadzieję, że będzie on dla Was użyteczny.

 

Więcej raportów

20.07.2022

Historia lubi się powtarzać- kryzys lat 70′

W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego, cofamy się do lat 70’, kiedy mieliśmy do czynienia z największym kryzysem paliwowym XX wieku, aby pokazać podobieństwo ich intensywności. Mimo że minęło 50 lat, to występuje wiele analogii między tymi kryzysami. Rok 1973 zapisał […]

14.07.2022

Nieruchomości, w obliczu globalnej inflacji spowodowanej przede wszystkim czynnikami egzogenicznymi, udowadniają, że są jedynym aktywem, które nie tylko zachowywało swoją realną wartość, ale także pozwalało osiągnąć wymierne korzyści. Rosnące niemal w każdym kraju wynagrodzenia (23 kraje z dodatnią dynamiką wzrostu) […]

06.07.2022

Zestawienie lokat bankowych: lipiec

Jak zawsze na przełomie kwartału przedstawiamy aktualne, najkorzystniejsze oferty lokat bankowych będące pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach nie przekładały się na adekwatne do obowiązującej stawki stopy referencyjnej oferty lokat […]

25.05.2022

Raport VEA – Rynek nieruchomości Warszawa Q1 2022

Miniony kwartał przyniósł dużo wydarzeń, które były zaskoczeniem dla rynku mieszkaniowego. 24 lutego 2022 wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą. W Warszawie pojawiła się fala uchodźców wojennych, którzy w trybie natychmiastowym potrzebowali schronienia. Miało to olbrzymi wpływ na rynek najmu, […]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

    VEA Nieruchomości

    ul. Nowy Świat 5/6

    00-496 Warszawa

    e-mail: [email protected]

    tel.: 22 623 85 95