zestawienie najkorzystniejszych lokat bankowych na 6 oraz 12 miesięcy, będących pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

06.07.2022

Zestawienie lokat bankowych: lipiec

Jak zawsze na przełomie kwartału przedstawiamy aktualne, najkorzystniejsze oferty lokat bankowych będące pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach nie przekładały się na adekwatne do obowiązującej stawki stopy referencyjnej oferty lokat bankowych. Głośnym echem odbiły się zapowiedzi ze strony rządu odnośnie potencjalnego opodatkowania zysków banków w przypadku, gdyby one wciąż utrzymywały stawki depozytów na niskim poziomie. Zwracamy uwagę na zbliżające się kolejne posiedzenie RPP i spodziewaną przez rynek podwyżkę stóp procentowych.

Więcej raportów

20.07.2022

Historia lubi się powtarzać- kryzys lat 70′

W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego, cofamy się do lat 70’, kiedy mieliśmy do czynienia z największym kryzysem paliwowym XX wieku, aby pokazać podobieństwo ich intensywności. Mimo że minęło 50 lat, to występuje wiele analogii między tymi kryzysami. Rok 1973 zapisał […]

14.07.2022

Nieruchomości, w obliczu globalnej inflacji spowodowanej przede wszystkim czynnikami egzogenicznymi, udowadniają, że są jedynym aktywem, które nie tylko zachowywało swoją realną wartość, ale także pozwalało osiągnąć wymierne korzyści. Rosnące niemal w każdym kraju wynagrodzenia (23 kraje z dodatnią dynamiką wzrostu) […]

25.05.2022

Raport VEA – Rynek nieruchomości Warszawa Q1 2022

Miniony kwartał przyniósł dużo wydarzeń, które były zaskoczeniem dla rynku mieszkaniowego. 24 lutego 2022 wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą. W Warszawie pojawiła się fala uchodźców wojennych, którzy w trybie natychmiastowym potrzebowali schronienia. Miało to olbrzymi wpływ na rynek najmu, […]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

    VEA Nieruchomości

    ul. Nowy Świat 5/6

    00-496 Warszawa

    e-mail: [email protected]

    tel.: 22 623 85 95