20.07.2022

Historia lubi się powtarzać- kryzys lat 70′

W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego, cofamy się do lat 70’, kiedy mieliśmy do czynienia z największym kryzysem paliwowym XX wieku, aby pokazać podobieństwo ich intensywności. Mimo że minęło 50 lat, to występuje wiele analogii między tymi kryzysami. Rok 1973 zapisał […]

14.07.2022

Nieruchomości, w obliczu globalnej inflacji spowodowanej przede wszystkim czynnikami egzogenicznymi, udowadniają, że są jedynym aktywem, które nie tylko zachowywało swoją realną wartość, ale także pozwalało osiągnąć wymierne korzyści. Rosnące niemal w każdym kraju wynagrodzenia (23 kraje z dodatnią dynamiką wzrostu) […]

06.07.2022

Zestawienie lokat bankowych: lipiec

Jak zawsze na przełomie kwartału przedstawiamy aktualne, najkorzystniejsze oferty lokat bankowych będące pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach nie przekładały się na adekwatne do obowiązującej stawki stopy referencyjnej oferty lokat […]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

    VEA Nieruchomości

    ul. Nowy Świat 5/6

    00-496 Warszawa

    e-mail: [email protected]

    tel.: 22 623 85 95