19.10.2022

Barometr VEA

Trafna analiza rynków wymaga regularnej, kompleksowej obserwacji zachodzących na nich procesów. W tym celu wybraliśmy reprezentatywne spółki, które według nas mogą stanowić barometr ukazujący stan koniunktury gospodarczej. Faktycznie zrealizowane wyniki przez wybrane spółki giełdowe umożliwiają ocenę poszczególnych gałęzi gospodarki.

Obraz dynamiki przychodów pozwala wyciągnąć wniosek, że zdecydowana większość firm odnotowała dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży. Pod tym względem przodowały spółki z Polski. Wyższa o 70%  średnia dla grupy w ujęciu rocznym była efektem obecności w grupie spółek energetycznych, dla których wyższe ceny surowców energetycznych w znacznym stopniu wpłynęły na przychody. Natomiast wiele podmiotów z sektora banków i instytucji finansowych zmagało się ze spadkiem przychodów, co miało przełożenie na niewielką zmianę w porównaniu do sytuacji rok wcześniej i do poprzedniego kwartału.

Drugim istotnym dla nas wskaźnikiem jest marża EBIT, która bada efektywność spółki pod względem kosztowym. Na tym tle najlepiej wyglądają spółki „Nowej Ekonomii”, wśród których większość stanowią spółki technologiczne, tzw. „BigTech-y”, których koszty prowadzenia działalności operacyjnej są stosunkowo niskie. W 2Q’22 cały sektor osiągnął średnią marżę EBIT na poziomie 22%, jednak na przestrzeni 12 miesięcy były to wynik o 4 p.p. niższy.

Więcej raportów

23.05.2023

Problemy banków kiedyś i dziś

Historia kłopotów sektora bankowego Sektor bankowy od bardzo dawna musiał mierzyć się z dużymi problemami. Pierwszym z nich był wybuch paniki bankowej w 1907 roku, która swój początek miała w problemach trustów bankowych, mających obowiązek spełniać znacznie mniejsze wymagania dotyczące […]

22.03.2023

Rynek mieszkaniowy w miastach świata

  Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii – Londyn Wielka Brytania ma bardzo zróżnicowany rynek mieszkaniowy, z dużymi różnicami w cenach i dostępności mieszkań między różnymi regionami kraju. W miastach takich jak Londyn, Manchester czy Edynburg, ceny mieszkań są znacznie wyższe […]

03.02.2023

Rynek mieszkaniowy w miastach świata

Rynek mieszkaniowy w Chinach Chiński rynek mieszkaniowy to największy rynek nieruchomości na świecie. Jest to jednocześnie największa, wyrażona w dolarach, klasa aktywów na świecie, która jest wyceniania na 60 bln USD – dwukrotnie więcej niż jej amerykański odpowiednik. W zależności od […]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

    VEA Nieruchomości

    ul. Nowy Świat 5/6

    00-496 Warszawa

    e-mail: biuro@vea.pl

    tel.: 22 623 85 95