19.10.2022

Barometr VEA

Trafna analiza rynków wymaga regularnej, kompleksowej obserwacji zachodzących na nich procesów. W tym celu wybraliśmy reprezentatywne spółki, które według nas mogą stanowić barometr ukazujący stan koniunktury gospodarczej. Faktycznie zrealizowane wyniki przez wybrane spółki giełdowe umożliwiają ocenę poszczególnych gałęzi gospodarki.

Obraz dynamiki przychodów pozwala wyciągnąć wniosek, że zdecydowana większość firm odnotowała dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży. Pod tym względem przodowały spółki z Polski. Wyższa o 70%  średnia dla grupy w ujęciu rocznym była efektem obecności w grupie spółek energetycznych, dla których wyższe ceny surowców energetycznych w znacznym stopniu wpłynęły na przychody. Natomiast wiele podmiotów z sektora banków i instytucji finansowych zmagało się ze spadkiem przychodów, co miało przełożenie na niewielką zmianę w porównaniu do sytuacji rok wcześniej i do poprzedniego kwartału.

Drugim istotnym dla nas wskaźnikiem jest marża EBIT, która bada efektywność spółki pod względem kosztowym. Na tym tle najlepiej wyglądają spółki „Nowej Ekonomii”, wśród których większość stanowią spółki technologiczne, tzw. „BigTech-y”, których koszty prowadzenia działalności operacyjnej są stosunkowo niskie. W 2Q’22 cały sektor osiągnął średnią marżę EBIT na poziomie 22%, jednak na przestrzeni 12 miesięcy były to wynik o 4 p.p. niższy.

Więcej raportów

24.11.2023

Raport VEA – Rynek nieruchomości Warszawa Q3 2023

Uruchomiony na początku lipca rządowy program „Bezpieczny Kredyt 2%” był najważniejszym wydarzeniem ubiegłego kwartału na rynku mieszkaniowym. Będący jego efektem duży wzrost popytu, przy jednocześnie ograniczonej podaży, spowodował dynamiczny wzrost cen. W największym stopniu zwiększyły się ceny na rynku pierwotnym, […]

05.10.2023

Ceny mieszkań w dzielnicach Warszawy w ostatnich 20 latach

Jak kształtowały się ceny mieszkań w warszawskich dzielnicach? Warszawa jest najdroższym miastem w Polsce, biorąc pod uwagę ceny mieszkań. Wynika to między innymi z nieustannie wyższego popytu na mieszkania wobec ciągle niebędącej w stanie zaspokoić go podaży. Do stolicy Polski […]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

    VEA Nieruchomości

    ul. Nowy Świat 5/6

    00-496 Warszawa

    e-mail: biuro@vea.pl

    tel.: 22 623 85 95