27.09.2022

Ile warte są twoje pieniądze? Ocena z perspektywy siły nabywczej

1.Siła nabywcza – co to dokładnie jest, od czego zależy?

Siła nabywcza pieniądza to rzeczywista wartość pieniądza – określenie, ile dóbr i usług po danych cenach można zakupić za wybraną jednostkę pieniądza. Jej poziom nie jest stały, naturalnie ulega zmianom, jest ściśle związana z poziomem inflacji oraz wskaźnikiem ogólnego poziomu cen, a w następstwie tego- czynnikami gospodarczymi. Gdy w gospodarce występuje wzrost cen przy założeniu niezmienności dochodów obywateli, siła nabywcza zmniejsza się, gdyż coraz mniej możemy kupić za tą samą kwotę pieniędzy. Jej pomiar jest kluczowy, gdyż to ona wskazuje obecny poziom życia gospodarstwa domowego przy określonych zarobkach oraz znanych kosztach utrzymania.

Poniżej zostaną przedstawione wyniki raportu GfK, który bada siłę nabywczą w 42 państwach Europy.

 

2.Wyniki

Dane za 2021 rok wskazują, że przeciętny mieszkaniec Europy miał do dyspozycji 15 055 EUR (wzrost o 8,4% względem 2020 r.), a w Polsce mógł wydać 8 294 EUR (wzrost o 16,1% względem 2020 r.), czyli ok. 45% poniżej średniej europejskiej. Uplasowało nas to zarówno w 2021, jak i 2020 roku na 28 pozycji spośród 42 państw w europejskim rankingu.

Trzeba zwrócić jednak uwagę na to, że ranking tworzony jest na podstawie danych nie uwzględniających wartości inflacji.

 

3.Big Mac i pozostałe

Analizą, która powie nam więcej oraz pozwoli zorientować się w poziomie siły nabywczej naszego pieniądza, będzie porównanie cen pewnego burgera w Polsce i USA. Na podstawie słynnego, nieformalnego wskaźnika Big Maca mierzącego niedowartościowanie walut i ich siłę nabywczą policzyliśmy następujące parametry:

 

Okres* Wynagrodzenie Inflacja Cena (PLN) Cena (USD) Kurs USDPLN
5 lat 42,5% 29,9% 73,8% 55,6% 11,4%
10 lat 69,3% 32,8% 83,3% 38,5% 32,0%

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz DataNasdaq.

Dane zostały zebrane dla okresów: 31.01.2017 – 31.07.2022 oraz 31.01.2012 – 31.07.2022.

 

Wnioski są następujące: w obu przedziałach czasowych nasze wynagrodzenia rosły szybciej niż inflacja, co znaczy, że przeciętnego obywatela Polski stać na coraz więcej dóbr z typowego koszyka konsumenckiego. Jednakże wzrost ceny Big Maca w popularnej sieci fast food była wyższa, mogliśmy go kupić mniej, niż w 2012 roku za tą samą pensję. Tymczasem ceny burgera w USA oraz kurs dolara względem złotówki wzrosły mniej niż inne kategorie, więc nasza siła nabywcza waluty obcej się zwiększała.

Warto pamiętać, że są to obliczenia bazujące na średnich, tendencjach dla całej populacji. Jeśli zarabiasz poniżej średniej, lub twoja pensja nie rośnie tak jak zakłada model, twoja sytuacja materialna ulega pogorszeniu. A takich osób w Polsce są miliony.

Więcej raportów

23.05.2023

Problemy banków kiedyś i dziś

Historia kłopotów sektora bankowego Sektor bankowy od bardzo dawna musiał mierzyć się z dużymi problemami. Pierwszym z nich był wybuch paniki bankowej w 1907 roku, która swój początek miała w problemach trustów bankowych, mających obowiązek spełniać znacznie mniejsze wymagania dotyczące […]

22.03.2023

Rynek mieszkaniowy w miastach świata

  Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii – Londyn Wielka Brytania ma bardzo zróżnicowany rynek mieszkaniowy, z dużymi różnicami w cenach i dostępności mieszkań między różnymi regionami kraju. W miastach takich jak Londyn, Manchester czy Edynburg, ceny mieszkań są znacznie wyższe […]

03.02.2023

Rynek mieszkaniowy w miastach świata

Rynek mieszkaniowy w Chinach Chiński rynek mieszkaniowy to największy rynek nieruchomości na świecie. Jest to jednocześnie największa, wyrażona w dolarach, klasa aktywów na świecie, która jest wyceniania na 60 bln USD – dwukrotnie więcej niż jej amerykański odpowiednik. W zależności od […]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

    VEA Nieruchomości

    ul. Nowy Świat 5/6

    00-496 Warszawa

    e-mail: biuro@vea.pl

    tel.: 22 623 85 95