05.09.2022

Planowane zmiany WIBOR’u

Zmiana stawki WIBOR

W ramach pakietu pomocy kredytobiorcom i tarczy antykryzysowej przygotowywany jest projekt zamiany wskaźnika WIBOR na niższy, korzystniejszy i bardziej odpowiadający realiom rynkowym.

Intencją tej zmiany jest obniżenie rat odsetkowych kredytobiorców, których oprocentowanie hipotek jest oparte o stawkę zmienną WIBOR.

 

Kandydaci – WIRD, WIRF, WRR

Każdy z tych wskaźników jest oprocentowaniem depozytów w bankach ustalanym w drodze „fixingu”, jednak, każdy z nich uwzględnia inne dane wejściowe.

– WIBOR jest kalkulacją oprocentowania depozytów O/N przez największe banki w Polsce. Ich propozycje odnośnie wysokości stopy procentowej uwzględniają również wyliczone przez algorytmy zmiany stopy, na które wpływ mają m.in. prognozy makroekonomiczne na najbliższe miesiące.

– WIRD jest wyliczany na podstawie bazy rzeczywistych transakcji O/N z instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami, bez potencjalnych kwotowań. Za jego implementacją opowiadają się członkowie rządu oraz GPW.

– WIRF uwzględnia jedynie rzeczywiste transakcje O/N z instytucjami finansowymi, wobec czego ma swoich zwolenników wśród przedstawicieli banków.

– WRR bierze pod uwagę transakcje zabezpieczone, polegające na zobowiązaniu sprzedawcy papierów wartościowych do ich odkupienia w ustalonym dniu i po ściśle określonej cenie, czyli inaczej transakcje REPO i Buy-Sell-Back.

 

Poniżej prezentujemy jaką wartość miały poszczególne wskaźniki w dniu pisania artykułu.

 

Jakie znaczenie ma zmiana wskaźnika?

Podsumowując wszystkie za i przeciw tej zmiany oraz wartości wskaźników, do głowy przychodzi jeden wniosek. Prawdopodobnie sama zmiana wskaźnika przyniosłaby kredytobiorcom korzyści(zwłaszcza w krótki terminie), natomiast tym, co faktycznie wpływa na zmianę sytuacji kredytobiorców, będzie przyjęcie wskaźnika, którego bazą jest indeks O/N zamiast 3M lub 6M. WIBOR O/N już dzisiaj kwotowany jest na poziomie nowych wskaźników odnoszących się również do krótkiego okresu. Myślimy, że dalsze wnioski nasuwają się tutaj same.

 

Stawka WIBOR ma zostać zlikwidowana do końca 2022 roku, zgodnie z ustawą, której celem jest wsparcie Polskich kredytobiorców. Od 1 stycznia 2023 roku ma obowiązywać nowy wskaźnik, który wybierze Minister Finansów w drodze rozporządzenia.

 

Więcej raportów

23.05.2023

Problemy banków kiedyś i dziś

Historia kłopotów sektora bankowego Sektor bankowy od bardzo dawna musiał mierzyć się z dużymi problemami. Pierwszym z nich był wybuch paniki bankowej w 1907 roku, która swój początek miała w problemach trustów bankowych, mających obowiązek spełniać znacznie mniejsze wymagania dotyczące […]

22.03.2023

Rynek mieszkaniowy w miastach świata

  Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii – Londyn Wielka Brytania ma bardzo zróżnicowany rynek mieszkaniowy, z dużymi różnicami w cenach i dostępności mieszkań między różnymi regionami kraju. W miastach takich jak Londyn, Manchester czy Edynburg, ceny mieszkań są znacznie wyższe […]

03.02.2023

Rynek mieszkaniowy w miastach świata

Rynek mieszkaniowy w Chinach Chiński rynek mieszkaniowy to największy rynek nieruchomości na świecie. Jest to jednocześnie największa, wyrażona w dolarach, klasa aktywów na świecie, która jest wyceniania na 60 bln USD – dwukrotnie więcej niż jej amerykański odpowiednik. W zależności od […]

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

    VEA Nieruchomości

    ul. Nowy Świat 5/6

    00-496 Warszawa

    e-mail: biuro@vea.pl

    tel.: 22 623 85 95